Ở mắt cận thị, do một nguyên nhân nào đó khiến độ hội tụ ngắn hơn với chiều dài của mắt, khiến các tia sáng hội tụ trước võng mạc. Đặc điểm của mắt cận thị là khó thấy vật ở xa, nhưng có thể nhìn rõ vật ở gần.Nguyên ngân chính của cận thị do nhìn vật quá nhiều ở khoảng cách gần, ngoài ra cũng có những trường hợp cận thị do di truyền.
Mắt viễn thị là tình trạng điểm ảnh hội tụ phía sau võng mạc. Triệu chứng của mắt viễn thị là nhìn rõ các vật ở xa, khó nhìn các vật ở gần.
Nguyên nhân viễn thị:
– Cầu mắt ngắn bẩm sinh
– Thường xuyên nhìn vật ở xa khiến thủy tinh thể luôn giãn ra, lâu dần thủy tinh thể sẽ không thể co lại được, gây viễn thị.
– Do lão hóa, thủy tinh thể mất đi tính đàn hồi tự nhiên.
Loạn thị là một tật liên quan đến khúc xạ. Người bình thường, ánh sáng đi qua giác mạc, sẽ được khúc xạ trong dịch thủy tinh thể và hội tụ lại một điểm trên võng mạc. Người bị loạn thị, ánh sáng không hội tụ thành một mà hội tụ thành nhiều điểm trên võng mạc, khiến hình ảnh bị nhòe.Loạn thị là tình trạng giác mạc và thủy tinh thể có hình dạng bất thường, ảnh hưởng đến khả năng hội tụ tia sáng. Người bị loạn thị cũng có thể bị cận thị hay viễn thị. Khác với cận thị và viễn thị, loạn thị thông thường do bẩm sinh.UiIn9HjRFgA