Tình hình là em bị BTĐN khó có baby, đi khám bác sĩ nói là có nang Naboth mà em chả biết nó là gì? Mẹ nào có hoàn cảnh giống em chia sẻ cho em ít kiến thức về nó với.Thank các mẹ nhiều lắm