Chào các bạn,Mẹ mình chuẩn bị làm can thiệp tim mạch, cụ thể là bít lỗ thông liên nhĩ.Có bạn nào đã từng làm can thiệp này hoặc có người nhà làm cho mình biết thông tin nhé.Ah, mẹ mình làm ở Viện Tim mạch, BV Bạch Mai, mình đang không biết thông lệ bồi dưỡng bác sỹ và kíp mổ như thé nào cho yên tâm.Các bạn giúp mình với nhé, mình đang cần rất gấp.


Cảm ơn các bạn!