Có ai đã bị bênh vết trắng âm đạo ở đâu mà chũa khỏi giúp mình với, mình bị đã nâu rồi, mình đã khám nhiều nơi mà chua chũa khỏi, biểu hiện của bệnh là có những vết trắng ở âm đạo, ngứa nhiều, nhất là ban đêm, ngứa nhều và bị ăn mòn cả môi lớn, môi bé mình rất buồn, ai đã chũa khỏi hoặc ai biét cách chũa bệnh này giúp mình với :Sad: