chắc chắn rằng năm nay sẻ có bước tiến quan trọng trong điều trị.hy vọng nhiều.


Link phần trước: http://www.webtretho.com/forum/f113/benh-vay-nen-toan-than-phan-6-a-1380901/