Bạn trai em hiện đang bị thoát vị đĩa đệm, đã chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn chưa thuyên giảm. Gia đình em vì thế mà ngăn cấm chúng em đến với nhau vì cho rằng sau này em sẽ khổ vì chồng không làm được việc nặng và nhất là có thể sẽ dẫn đén vô sinh. Em thì không sợ vất vả nhưng vấn đề con cái mà trục trặc thì thật sự là buồn. Hiện tại em không biết phải làm thế nào, có mẹ nào biết về vấn đề này cho em lời khuyên với.