Cô bạn mình bị hói rụng hết một khoảng ở giữa đỉnh đầu, giờ rất ngại ra được hoặc toàn phải đội mũ thôi.


Thấy trong chtr "Sự lựa chọn hoàn hảo" có giới thiệu thuốc mọc tóc: "Velform Hair Grow Plus" và một số bạn cũng bảo qua Phan Văn Trị mua loại thuốc Chuongquang101, có mẹ nào dùng thử hai loại thuốc này chưa thì cho mình reviews để mình giúp bạn nào.


Cảm ơn các mẹ