Hello all,


How's everyone doing today? Hope all is well. :) :)


Hôm nay, Ngọc Lan xin mạn phép hỏi các Mẹ trẻ trong diển đàn này rằng có từng nghe về vụ Ovarian cysts (Bọc nước trong buồng trứng).


Không biết cái tên VN chính xác của loại bệnh phu. khoa này là gì nhi~????????????????


Nếu có ai đã từng có nghe hay đọc về loại bệnh này, xin chia sẽ . Cám ơn nhiều . :) :)