chỉ định Soi Tươi


Trichomonas (-)


Nấm(-)


Bạch Cầu(+)


Cầu Khuẩn Gr(+) (-)


Trực Khuẩn Gr(-) (+)


Trực Khuẩn Gr(+) (++)


Cluecell (-)


Test sniff (-)


E ko biết đọc ra làm sao? Mà lại lo lắng lắm ạ. Các bác, mẹ đọc giúp e với ạ. Xem bệnh tình của em như thế nào? K lo quá. híc híc.