Mức bilirubin cao có thể gây tổn thương não và hệ thần kinh. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải tiến hành đánh giá nguy cơ kỹ lưỡng trước khi tất cả trẻ sơ sinh được xuất viện.


Các nhà nghiên cứu đã xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến tăng bilirubin trong máu (tuổi thai ≥37 tuần) ở trẻ đủ tháng và phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan của mẹ và thời kỳ chu sinh, sau đó hình thành một công cụ đánh giá rủi ro lâm sàng được cá nhân hóa.


Nghiên cứu này dựa trên dân số và thu thập dữ liệu từ việc đăng ký khai sinh của các bác sĩ Thụy Điển từ năm 1999 đến năm 2012. Tổng số 1.261.948 trẻ sơ sinh đã được nhận vào. Trong đó, 23.711 trẻ sơ sinh được chẩn đoán tăng bilirubin máu, loại trừ trẻ sơ sinh mắc bệnh tan máu, dự đoán các yếu tố nguy cơ gây vàng da không tan máu.


hình ảnh


Các yếu tố nguy cơ của tăng bilirubin máu ở trẻ sơ sinh ≥ 1,5 (ảnh hưởng trung bình trở lên) là tuổi thai 37-38 tuần (tỷ số chênh đã điều chỉnh aOR = 2,83), bà mẹ châu Á (tỷ lệ chênh = 2,09) và phụ nữ sinh con (aOR = 2,06), trẻ sơ sinh có tuổi thai lớn hơn (tỷ số chênh = 1,84), bà mẹ thừa cân béo phì (tỷ số chênh = 1,83), trẻ có tuổi thai nhỏ hơn (tỷ số chênh = 1,66). Nguy cơ mổ lấy thai giảm (aOR = 0,45).

Tuy nhiên, ở những trẻ tuổi thai, sinh ngả âm đạo không khởi phát chuyển dạ, sinh 39-41 tuần tuổi thai, người mẹ không phải gốc Á, không béo phì, tỷ lệ trẻ sơ sinh tăng bilirubin không tan máu chỉ là 0,7%. So với các yếu tố nguy cơ khác nhau, nguy cơ tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh dao động từ 0,2% đến 25%.


Trong đánh giá rủi ro về mức độ bilirubin của trẻ sơ sinh trước khi xuất viện, điều rất quan trọng là phải thu thập thông tin về người mẹ và thời kỳ mang thai và sinh nở. Mức bilirubin cao hơn có thể gây tổn thương hệ thần kinh sọ não. Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là phải tiến hành đánh giá nguy cơ kỹ lưỡng trước khi tất cả trẻ sơ sinh được xuất viện