Bé bị sởi, nhưng cô bác bảo kỵ nước và gió, không cho tắm có đúng không? Thấy bé được quấn khá kỹ. Hầm như vậy cho ra hết ban sởi, liệu có đúng không? Hay phải vệ sinh cho bé sạch sẽ?