Dạo này thấy nhiều bé hay bị bệnh cảm sốt theo mùa. Bé nhà mình mấy nay cũng ho ho rồi. Có mẹ nào chỉ mình cách tăng đề kháng cho bé với? Thấy con còn nhỏ mà hết bệnh này đến bệnh khác mà phát rầu các mẹ ơi?