Mình thấy trong diễn đàn đã có topic tư vấn luật về các vấn đề dân sự, kinh tế, lao động trong nước rồi nhưng chưa có các vấn đề liên quan đến nước ngoài nên mở topic này hy vọng giúp được các bạn.


Bạn nào cần hỗ trợ gì thì cứ hỏi nhé. Các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, và cả lao động, kinh tế đều được. Mình không chuyên về hình sự và đất đai,xây dựn nhé các bạn.