Chào mọi người , thây AX bảo đi mua giúp cái gì để lên biếu ông GĐ bưu điện tỉnh vì AX lên đề xuất vài cái dự án gì ý. Cần có mối quan hệ.


Các mẹ xem mua cái gì để biếu được bi giờ? Giá tiền chắc it thôi chỉ khoảng 500-700k là cùng thui. Thấy AX bảo ông GĐ đó nhiều riệu tây rùi. Nên mua cái gì làm vật lưu niệm hay đại khá là quà tặng....các mẹ tư vấn giúp cái.