Bạn nào ở Đồng Hới hay thạo về Đồng Hới ,cho mình hỏi chút:


Ở Đồng Hới mình có thể bắt xe buýt đi Phong Nha -Kẻ Bàng vào buổi trưa ,và từ Phong Nha - Kẻ Bàng bắt xe buýt về Đồng Hới vào buổi chiều không nhỉ? Nếu có thì bắt xe buýt ở đâu.


Bạn nào thạo cho mình biết nhé! Cám ơn