Lên youtube tham khảo nhiều kênh thì thấy điểm chung là đất nền, không biết còn phân khúc nào khác không vậy cả nhà