Cho mình hỏi về thanh toán thai sản chút.


Công ty mình được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2007. Đến tháng 7 năm 2007 công ty mới bắt đầu đóng bảo hiểm cho nhân viên sau khi làm xong thủ tục đăng ký thang bảng lương với sở LĐ và TBXH Hà nội và có mã số BHXH. Đồng thời công ty cũng truy đóng lại bảo hiểm cho nhân viên bắt đầu từ tháng 4 . Tuy nhiên trong thời gian này công ty có cán bộ nữ có thai và sinh con vào tháng 11 năm 2007. Nhưng khi công ty làm đơn xin thanh toán thì BHXH không thanh toán. Lý do họ đã căn cứ theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của TGĐ Bảo hiểm Việt nam , trong quyết định này có ghi rõ trong điều 8.4 phần Truy thu BHXH như sau :" Trong thời gian phải truy đóng nếu người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và có khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho người lao động" Tức họ chỉ tính thời gian công ty bắt đầu làm đơn đóng là từ tháng 7/2007 chứ họ không tính thời gian truy thu đóng từ tháng 4/2007 cho cán bộ nữ có thai. Cho mình hỏi trường hợp cán bộ nữ của công ty mình như vậy có được BHXH thanh toán không hay công ty mình phải thanh toán? thời gian truy đóng (2tháng) có được tính là thời gian đóng BHXH để hưởng trợ cấp hay ko?