Chào cả nhà,


Hiện em được biết tại Việt Nam có hai cuốn Trang Vàng. Một cuốn có tên " Niên giám điện thoại Những Trang Vàng và Những Trang Trắng" của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông VN - Công ty CP Niên giám Điện thoại và Trang Vàng 2 - Việt Nam. Một cuốn có tên " Vietnam Yellow pages" của Công ty CP Dịch vụ Trang Vàng. Em không rõ cuốn nào được phát hành một cách chính thống và có số lượng phát hành nhiều hơn và tốt hơn cho doanh nghiệp. Cả nhà bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này cho em xin ý kiến nhé! Em xin cảm ơn rất nhiều!