Chả là em đi qua Đại học Thành Đô thấy đang xây chung cư tên Bright City. Vị trí đẹp quá. Thấy bảo năm sau bàn giao nhà. Ai biết cho e thêm ít thông tin được không