Mình có chút thông tin về chủ đầu tư dự án này. nên chia sẻ mọi người xem. Để có thêm niềm tin về dự án đang mở bán tại số 72, Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM


Thông tin dự án:


http://naviland.info/property/the-golden-star-hung-phat-3Thông tin từ Chủ đầu tư: