Em lập topic để tập hợp được các anh chị đã mua nhà chung cư Thăng Long Capital T3 - Hoài Đức - Hà Nội. Nhận hàng xóm sớm còn giao lưu. hihiLoading interface...