Em đang có việc ở VIS này, bố mẹ nào đang làm trong này pm lại cho e nhé.


Gấp ...........gấp


Thanks