Có ai biết cách tính
FOREIGN CONTRACTOR TAX
như thế nào không ạ, giúp em với, em đang cần gấp quá. Thanks all.