- Các khu vực vành đai 3 tăng 20%. - Ciputra tăng 25% - Phố cổ tăng 70% Vậy sau khi tăng thuế đất, thì thuế VAT và các loại thuế cơ sở khác cũng tăng theo ( Đất dự án gồm 4 loại thuế: Sử dụng đất, Thuế phi nông nghiệp, Thuế môn bài và VAT) Ví dụ tổng tiền thuế đất (thấp tầng nhân hệ số 2.2) thì Tổng thuế đất liên quan là ~ 90 triệu/m2. Biểu thuế mới sẽ được ban hành tháng 11/2019, áp dụng từ 1/1/2020. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐẦU TƯ CUỐI NĂM NAY LÀ BÀI TOÁN SÁNG NHẤT BẤT ĐỘNG SẢN #thespringtown #ql21 #ql6 #phucatcity #xuanmai #nhuquynh Loading interface...