Em mới tìm hiểu chung cư CT chỗ Vân Canh, thấy cũng được, nhưng còn nhiều thứ băn khoăn, mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho e với?