Có mẹ nào biết tách khẩu ở 2 Quận khác nhau k?


Hiện nhà tớ đang có Hộ khẩu ở Thanh Xuân, nhưng lại đang ở Đống Đa.


Tuy nhiên, ở Đống Đa thì lại chưa có sổ đỏ.


Vậy làm sao để Tách khẩu từ Thanh Xuân về Đống Đa được nhỉ? (Không cần phải sổ đỏ ở Đống Đa)