Nhà thông minh lumi là một hệ thống mà người dùng sẽ có nhiều kịch bản khác nhau để lựa chọn. Hệ thống sẽ đưa ra các kịch bản theo ngữ cảnh thông minh dựa trên thói quen của người dùng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn được kịch bản theo ý muốn. Hệ thống nhà thông minh còn có hiểu được chủ nhân và học theo thói quen sử dụng, tự học lại các thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh của người dùng và cập nhật các kịch bản cho phù hợp. Hệ thống này được điều khiển qua app tại các smartphone.


Nhà tự động đơn thuần chỉ là các thiết bị hoạt động theo các kịch bản và lịch trình đã được cài đặt sẵn. Các hoạt động này không thể tùy biến theo các ngữ cảnh thực tế. Giống như bạn cài đặt bật/tắt tự động cho một thiết bị điện theo đúng quy trình hoặc thời gian nhất định. Thiết bị của bạn, không thể tự tùy biến, điều chỉnh thêm gì cả. Đơn giản chỉ là những thiết bị được cài đặt lập trình sẵn mà thôi.


Vậy chi phi lắp đặt có chênh lệch nhiều lắm không mọi người ?