Hi all,


Mình thấy có topic sổ đen HN rất hay, để cho mọi người tránh gặp phải những dịch vụ kém chất lượng. Vậy mọi người cũng nên có topic sổ vàng để chia sẻ những nơi có dịch vụ tốt chứ nhỉ