Ngày mai mình có lịch phỏng vấn cho vị trí này. Có mẹ nào đang làm ở vị trí này hay đã từng đi phỏng vấn cho vị trí này cho mình xin kinh nghiệm nhé. Mình tìm mãi mà chẳng thấy ở đâu nói rõ công việc này là như thế nào cả. Thanks các mẹ nhiều