Các mẹ có nghe về dwj án này chưa, có Tăng Thanh Hà là đại sứ thương hiệu cho dự án. Có mẹ nào mua rồi thì cho nhận xét nha.