Chủ đầu tư (Tổng công ty lắp máy Việt nam) phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi đầu tư Dự án Toà nhà hổn hợp cao tầng làm việc và nhà ở 124 Minh Khai, như:


+ Một là: Điều 33 Nghị định 52/1999/cp quy định chủ đầu tư (Tổng công ty) phải lập hồ sơ xin giao đất theo Luật đất đai.


+ Hai là: Theo quy định tại Điều 107 Luật Đất đai 2003 thì: Chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất (tại Hợp đồng thuê đất số 59- 245- 99/ĐC- HĐTĐ ngày 10/2/1999) sau đó xin giao đất để chuyển đổi mục đích sử dụng (vào mục đích xây dựng nhà hổn hợp) nên phải đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật


+ Ba là: Điều 66-Nghị định 52/1999/cp; Mục II,điểm 2.1 -Thông tư 09/2000/BXD quy định: Tổng công ty phải lập Tổng dự toán công trình, trong đó đã bao gồm Tiền chuyển quyền sử dụng đất.


+ Bốn là: Điều 12, Quyết định số 153/2006 của UBND thành phố Hà Nội quy định Tổng công ty phải dành 30% đến 50% quỹ nhà chung cư còn lại bán cho Thành phố theo giá kinh doanh của dự án để phục vụ công tác tái định cư (nay đã được chuyển thành chênh lệch giá thành và giá bán quỹ nhà 30% diện tích sàn căn hộ)


+ Năm là: Tại Điều 2, Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND thành phố Hà nội quy định rỏ Tổng công ty lắp máy Việt nam phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định.


+ Sáu là: Tại Thông báo duyệt bán căn hộ và Hợp đồng mua bán căn hộ được ký kết giữa Bên Bán và Bên Mua đã nêu sẽ căn cứ xác định giá bán là Tổng dự toán, theo đó: “sau khi có quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giá trị tăng (hoặc giảm) giữa giá trị quyết toán và Tổng dự toán sẽ được bổ sung tăng (hoặc giảm trừ) vào giá trị căn hộ nhưng mức tăng không quá 10%, mức giảm không giới hạn”.


Do vậy Tổng công ty lắp máy Việt nam phải là người nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất và tiền chênh lệch giá thành và giá bán quỹ nhà 30% diện tích sàn căn hộ cho thành phố Hà nội, không thể bắt người mua nhà phải nộp như thông báo của Tổng công ty lắp máy Việt nam. Nếu khi lập Tổng dự toán tính thiếu thì đó là rũi ro trong kinh doanh của chủ đầu tư.


Hợp đồng mua bán căn hộ được ký kết giữa Bên Bán và Bên Mua tháng 6 năm 2004 quy định: “ Giá bán báo gồm thuế GTGT, chi phí trượt giá, không bao gồm các khoán lệ phí trước bạ, công chứng hợp đồng hợp đồng và các chi phí hợp lệ khác khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở (do bên B phải nộp”) phải được coi chỉ là các khoản LỆ PHÍ CHỨNG THƯ bên Mua phải trả cho bên Bán khi hợp đồng quy định bên Bán sẽ thay bên Mua thủ tục. (như Điều 13- Quyết định số 153/2006 đã quy định).


* Ngoài ra: Một số báo (Báo An ninh Thủ đô ngày 17/10/2007) đã nêu Dự án nhà hổn hợp 124 Minh Khai của Tổng công ty lắp máy Việt nam đã vi phạm nghiêm trọng khi chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được thành phố Hà nội cho pháp chuyển mục đích sử dụng đất đã tiến hành xây dựng. Từ khi khởi công Dự án đến nay (gần 10 năm) người mua nhà vẫn chưa có được Sổ đỏ, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người mua nhà là trách nhiệm của Chủ đầu tư Tổng công ty lắp máy Việt nam nên mọi chi phí tăng thêm Tổng công ty lắp máy Việt nam phải chịu thanh toán.