Hôm nay đọc bài này:


5 khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội 2014


(http://thongtinduan.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3450:5-khu-o-th-ang-sng-nht-ha-ni&catid=27:vn-quan-tam&Itemid=75)


Chợt nghĩ sao chúng ta không tự bình loạn về ưu nhược điểm của các khu đô thị, so sánh, xếp hạng, để mỗi người khi có cơ hội có thể lựa chọn nơi sinh sống cho phù hợp với ý thích và nhu cầu của mình?