Kể từ ngày 1/7/2015, Luật Kinh doanh BĐS 2014 chính thức có hiệu lực và có 1 số điểm mới rất đáng chú ý. Mẹ nào quan tâm tới pháp luật hoặc có nhu cầu mua nhà để đầu tư, để ở thì lưu ý nhé. Ai biết thêm thì bổ sung giúp em nhé.Văn thơ em viết không hay lắm, nên trình bày thành mấy cái gạch đầu dòng như này:


-
Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng


- Để đưa nhà, công trình xây dựng vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện:


+ Có giấy đăng ký quyền sở hữu


+ Không bị tranh chấp


+ Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án


- Điều kiện đưa đất vào kinh doanh:


+ Có giấy đăng ký quyền sở hữu


+ Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất


+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án


+ Trong thời hạn sử dụng đất


- Các loại hợp đồng kinh doanh BĐS:


+ HĐ mua bán nhà, công trình xây dựng


+ HĐ cho thuê nhà, công trình xây dựng


+ HĐ thuê mua nhà, công trình xây dựng


+ HĐ chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất


+ HĐ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS


- Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng:


+ Các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng


+ Có công chứng, chứng thực thì là thời điểm công chứng, chứng thực


+ Không có thỏa thuận, không công chứng, chứng thực thì là thời điểm ký kết HĐ


- Thực hiện bảo lãnh khi kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lại:


Chủ đầu tư dự án BĐS trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính


- Liên quan đến môi giới BĐS:


Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới BĐS khi có đủ các điều kiện sau:


+ Có năng lực pháp luật dân sự đầy đủ


+ Có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên


+ Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới BĐS