Trong nền kinh tế hiện nay kênh đầu tư bất động sản đang là kệnh đầu tư được đánh giá là hiệu quả nhất. Mặc dù đi kèm với rủi ro cao nhưng giới đầu tư vẫn lựa chọn. các mẹ thấy kênh đầu tư này như thế nào cho em ý kiến ạ