Tình hình là cuối tuần này em định qua bên Linh Đàm để làm 1 căn ở HH1C, thấy có bên Sàn Hưng Thịnh, chào giá hợp lý, có mẹ nào biết sàn này không ạ, em chưa mua bao giờ, mà lên mạng seach thông tin của Sàn thì không rõ, có mẹ nào mua qua sàn này chưa, tư vấn cho em với:-S:-S