Mình đang tìm hiểu về chung cư tại Times , cũng có nhiều bạn gọi điện tư vấn mà thông tin loãng quá. Mẹ nào có kinh nghiệm về Times chia sẻ cho mình với..