Bác hàng xóm cạnh nhà em kêu là vừa mua được 1 căn bên dự án Hà Đô ấy . Bác ấy kêu thích lắm. Còn được tặng vàng cơ , bác ấy cứ bảo "Cô cũng mua đi, đi xem là mê đấy". Các mẹ thấy sao ?