Chả là vợ chồng mình đang công tác tại khu vực Minh Khai


Với sau 1 thời gian cầy cật và tích lũy, bọn mình cũng tích được khoảng 500, nay muốn mua nhà để đỡ cảnh hàng tháng lo tiền thuê


Các mẹ xem tư vấn giúp mình xem nên mua cái này là hợp lý.


Thanks mọi người.