Mình có khoảng 700 trieu muốn mua chung cư tầm hơn 1 tỷ đóng tiền theo tiến độ, thu nhập hai vc cũng ổn định (trên 30)


Có bạn nào biết thì giới thiệu cho mình với nhé! Thaks