Có mẹ nào biết thông tin chi tiết về hai dự án này chia xẻ em với ah.


Em cảm ơn.@};-