Đức Hòa di chuyển về trung tâm thành phố thấy cũng tiện


Đọc thông tin thấy Cao Tốc Bến Lức- Long Thành, Bệnh viện Chợ Rẫy 2, Bệnh viện Nhi Đồng 3, đường Vành Đai 4 đang thi công


Còn mấy cụm khu công nghiệp lớn nữa với nghe đâu 2021 là Đức Hòa lên thị xã mà giờ giá cũng khoảng 10-12tr/m2.


Mọi người ai có ý định hay đã đầu tư khu vực Long An rồi cho mình xin ý kiến với. Tks