Em có mong muốn trong tương lai sẽ vào làm việc tại các cơ quan, phòng ban trực thuộc Bộ. Mọi người có thể cho em biết điều kiện và quy trình để có thể làm được điều này không? Em không phải thuộc diện con ông cháu cha nào thì tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu nếu em có đủ điều kiện học vấn?


Tặng hoa cảm ơn mọi người trước :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: