Nhà mình có mẹ nào mua thăng long capital chưa ạ, tòa t3 đang hoàn thiện đó ạ,