Chị bạn em cần hóa đơn + Hợp đồng thuê khách sạn khoảng gần 100 triệu và hóa đơn thuê máy móc thiết bị khoảng 50 triệu tại Hà Nội. Bác nào thừa đầu ra giúp chị ấy với.


Có gì các bác nhắn cho em số 0912 153 105


Cảm ơn các bác