Các mẹ oi! Có mẹ nào biết khách sạn được được một chút cho khách nước ngoài không ah, giá khoảng 60USD một đêm, mà quanh Hồ hoàn kiếm càng tốt giúp em với. Chẳng bao giờ đặt phòng cả, giúp mình nhé