Em đang tìm hiểu muốn mua đất khu vực Thủ Đức giáp Bình Dương, các mẹ ai có thông tin hay biết gì thì chia sẻ với cho em được không ạ? Cám ơn các mẹ