Các anh chị cho em hỏi, muốn mua nhà chung cư giành cho người thu nhập thấp ở Hà Nội, thì cần những điều kiện và thủ tục gì ạ.