Các mẹ ơi, nhà mình đã có ai đặt KS qua trang này chưa nhỉ? Chất luợng đảm bảo k cac me nhi?