Các bố mẹ thông thạo luật pháp làm ơn chỉ giùm xem có văn bản nào quy định không được từ chối tiền do nhà nước ban hành không? Mình đang thu thập tư liệu về vấn đề tiền mệnh giá nhỏ và xu lẻ ở Việt Nam thường bị từ chối. Mong nhận được sự chỉ giáo. Chân thành cảm ơn @};-@};-@};-