nhà mình kinh doanh nên ngày nào cũng phải nộp tiền cho ngân hàng để chuyển khoản cho đối tác ,ngặt nỗi mang nhiều tiền đi thì ớn quá có mẹ nào biết có ngân hàng nào đến nhà thu tiền thì chỉ mình với